RPI i jego interpetacja postawy

News

Słowo „postawa” ma niebagatelne znaczenie w świecie fizjoterapeutyki. Czym jest postawa według Postural Restoration Institute?

Postawa” w metodzie Rona Hruski

Pod koniec XX wieku fizjoterapeuta Ron Hruska opracował rewolucyjną metodę, która zakłada odbudowę postawy jako cel. Stworzona przez niego definicja postawy to połączenie rozmaitych układów, takie jak: układ kostno-mięśniowy, nerwowy, oddechowy, krążeniowy, moczowo-płciowy, trawienny, odpornościowy i sensoryczny. Według niego, postawa odzwierciedla powiązania pozycji między mnogością systemów organizmu, które są tworzone i kontrolowane przez funkcjonalne wzorce. Dzięki owym wzorcom nasze ciało nabywa ograniczeń albo możliwości w wykonywaniu rozmaitych zadań.

Jakie są założenia RPI?

Według praktyków RPI, głównym założeniem tej metody jest odbudowa zaburzonej postawy. Nieprawidłowa pozycja stanowi bowiem źródło patomechanicznych komplikacji. Ich działanie polega na zmianie pozycji, a nie na leczeniu objawów. Na początku koncentrują się na najbardziej zablokowanej części, na końcu synchronizując wszystkie części ze sobą. Dla Postural Restoration Institute najważniejsze znaczenia mają: pozycja, ruch trójpłaszczyznowy, asymetryczność anatomiczna oraz nabyta, oś funkcjonalna, kinematyczna współzależność między kompleksami ciała, rozciąganie, rotacja, a także apozycja.

Rehabilitacja krok po kroku

Proces usprawniania organizmu pacjenta składa się z czterech etapów. Pierwszym z nich jest repozycja. Jej celem jest uzyskanie naprzemiennego asymetrycznego ruchu centralnych kości (klinowej, mostku i krzyżowej) w danym kompleksie przy współpracy układu oddechowego. Drugi etap to rekrutacja, czyli sekwencyjne zaangażowanie mięśni albo całych grup mięśniowych w celu ustabilizowania stawu lub okolicy ciała. W tym etapie doprowadzamy również do ogólnego wzmocnienia osłabionych mięśni. Uzyskujemy to dzięki postawie kompensacyjnej. Trzeci element to reedukacja. Są to ćwiczenia i pozycje, które umożliwiają pozwalające na zmianę nawyków i naprawienie funkcji ciała w czasie wykonywania codziennych działań i czynności. Ostatni etap to odbudowa – restauracja. W tym czasie pracujemy nad uzyskaniem pełnej homeostazy, a także nad odzyskaniem maksymalnej lub całkowitej funkcjonalności ciała poprzez ruchy naprzemienne.

RPI traktuje postawę w sposób funkcjonalny - jako pewną swoistą całość, która łączy wiele systemów naszego ciała. Pozycja mięśni, stawów, zębów, organów wewnętrznych i informacja wzrokowa mają ogromny wpływ na tę postawę.