Terapia wisceralna – co powinieneś wiedzieć?

News

Istotą terapii wisceralnej jest znajomość powiązań pomiędzy poszczególnymi organami wewnętrznymi, układem mięśniowo-szkieletowym oraz naczyniowym, a także nerwowym. Dąży ona do  likwidacji dysfunkcji w obrębie organów wewnętrznych jak i w obrębie pozostałych struktur ciała.

Terapia wisceralna to, najkrócej ujmując, postępowanie lecznicze, którego nadrzędnym celem jest przywrócenie prawidłowego napięcia oraz ruchomości narządów wewnętrznych. Wiadomo bowiem nie od dziś, iż zarówno sama obserwacja jak i działanie w systemach narządów wewnętrznych umożliwiają skutecznie ocenić, a także wyeliminować rozmaite choroby.

Problemy wisceralne a praca kręgosłupa i stawów

Wyjątkowo ważna jest umiejętność oceny wpływu problemów wisceralnych na biomechanikę kręgosłupa, a także stawów obwodowych. Okazuje się bowiem, iż duży odsetek chronicznych problemów bólowych, które objawiają się w zaburzeniach ruchomości stawowej oraz powięziowej, jest ściśle powiązana z pracą narządów wewnętrznych. Rozpoznawanie, a także leczenie problemów narządów wewnętrznych jest niezbędne do tego, by bardziej kompleksowo zacząć pojmować problemy bólowe pacjenta. Dodatkowo, właśnie to umożliwić może efekty leczenia w perspektywie długofalowej.

Problemy wisceralne - przykłady

Na tym etapie zrozumienie istoty samego problemu, jak i terapii wisceralnej niezbędne jest przytoczenie przykładu powiązań i zależności pomiędzy narządami. Problem z funkcjonowaniem konkretnego narządu wewnętrznego często wpływa na problemy z przyczepami owego narządu. To z kolei nierzadko powoduje narastający ból, a także zwiększenie obronnego napięcia mięśniowego. Napięcie to również może być przyczyną bólu, jak i problemów ze stawami. Jak widać, łańcuch przyczyn i skutków jest długi i zawiły. Co więcej, może on także odbywać się w odwrotnym kierunku. W tej sytuacji problem ze stawami może być przyczyną zaburzeń jakiegoś narządu wewnętrznego, jak na przykład żołądek.

Terapia wisceralna w praktyce

Teoria teorią, jednakże nie ma to jak oprzeć ją na praktyce lekarskiej. Specjaliści wskazują, iż z wykorzystaniem terapii wisceralnej można diagnozować i leczyć wiele różnego rodzaju schorzeń. Wśród nich znajdują się między innymi: przewlekłe bóle głowy, ostre bóle kręgosłupa, problemy związane z przewodem pokarmowym, zespół bólu rzutowanego, czy zespoły bólu rzutowanego. To jeszcze nie koniec. Obiecujące wyniki otrzymano również w leczeniu niespecyficznych bólów kręgosłupa, zaparć, bolesnych miesiączek, a także w leczeniu osób z problemami wysiękowymi, obrzękowymi, żylakami odbytu i nóg, a nawet – przy wspomaganiu leczenia chorób układu oddechowego.